en vi

Bộ tranh Sự xâm nhập

Tác phẩm

Bộ tranh Sự xâm nhập

Sự xâm nhập của virus hay bất kỳ điều gì xảy đến trong đời đều có lý do. Cách nhìn nhận của mỗi người sẽ quyết định tâm thế khi đối mặt với sự việc. Sau mọi khó khăn, sự kiện và thách thức trong cuộc sống, con người nhận ra mình mạnh mẽ, thông minh và nhiều niềm tin hơn cả tưởng tượng.