en vi

Earth’s Quarantine

Tác phẩm

Earth’s Quarantine

Lấy cảm hứng từ tín hiệu phục hồi của tầng ozone cùng hệ sinh thái rừng và đại dương trong giai đoạn giãn cách xã hội trên thế giới, tác phẩm đem đến những suy ngẫm về mặt trái của sự phát triển, cùng hy vọng về một bước ngoặt và hướng đi mới cho tương lai loài người.