en vi

Fragments of Stillness

Tác phẩm

Fragments of Stillness

Mỗi người trong số chúng ta chỉ là một chấm nhỏ bé vô cùng so với vũ trụ. Từ cảm hứng đó, tác phẩm soi chiếu những tương quan giữa con người và thế giới bao la, giữa con người và những sinh vật bé nhỏ hơn rất nhiều, tưởng chừng vô hại nhưng lại làm đảo ngược cả thế giới. Cũng như những vì sao ngoài vũ trụ, cơ thể con người được xây dựng từ hàng ngàn nguyên tử và tế bào liên tục tác động lẫn nhau. Và mỗi khi cảm thấy mình nhỏ bé, hãy nhớ rằng ngay cả điều đó cũng không thể ngăn bạn làm những điều phi thường.