en vi

Bộ tranh Môi trường

Tác phẩm

Bộ tranh Môi trường

Tác phẩm trừu tượng thể hiện cảm nhận của tác giả về sự tương tác của con người với môi trường xung quanh, với thông điệp thiên tai không tự nhiên sinh ra, chính tác động xấu của con người là điều tạo nên thiên tai. Khi con người gieo mầm xanh vào môi trường, thiên nhiên sẽ trao lại quả ngọt.