en vi

Nàng Xuân

Tác phẩm

Nàng Xuân

Chẳng phải tự nhiên mà trong thi ca, nàng Xuân mãi được xem là người ban phát vẻ đẹp, tình yêu và hy vọng xuống nhân gian. Qua nét vẽ nhũ thanh thoát của nghệ sĩ, “Mùa Xuân” tựa như một trang thơ dịu dàng và đầy ắp ước vọng về một tương lai tươi sáng.