en vi

Saigon Corona Virus

Tác phẩm

Saigon Corona Virus

Được tạo thành từ chuỗi hình ảnh mang hiệu ứng anaglyph, tức dùng thủ thuật dựng hình nổi để tái tạo một bức ảnh từ hai hình đỏ và xanh xếp chồng lên nhau, tác phẩm đem lại ảo giác chuyển động và bất định về một thế giới phức tạp khi người xem quan sát. Cùng với đó là trò chơi mô phỏng do tác giả lập trình, với mục tiêu lái máy bay đâm vào những tòa nhà cao tầng trập trùng giữa lòng đô thị nhằm biến chúng thành không gian xanh của cỏ cây, từ đó đảo ngược quá trình đô thị hóa. Tác phẩm chất vấn nhận thức và mối quan hệ của loài người với thế giới, thực tại, và công nghệ, làm sao để môi trường trong xanh và bền vững hơn.